Donet je Zakon o socijalnoj karti

Datum objave: 19-02-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 14/2021 objavljen je Zakon o socijalnoj karti, koji stupa na snagu 25. februara 2021. godine, a primenjuje se od 1. marta 2022. godine.

Zakonom o socijalnoj karti se uređuje uspostavljanje i vođenje jedinstvenog registra Socijalna karta, koji sadrži podatke o pojedincu i sa njim povezanih lica o socijalno-ekonomskom statusu, podatke o vrsti prava i usluga iz socijalne zaštite koje lice koristi ili je koristilo, kao i podatke o službenim licima koja su vodila, odnosno odlučivala o pojedinačnim pravima.

Detaljnije o ovom zakonu možete da se informišete u našem časopisu Pravnik, kao i u elektronskom paketu IPC.RaP.