Donet Zaključak Vlade RS o korišćenju godišnjih odmora

Datum objave: 19-02-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 11/2021 objavljen je Zaključak Vlade RS o korišćenju godišnjih odmora zaposlenih.

Ovim zaključkom preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu: zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Takođe, poslodavcima se preporučuje da napred navedenim zaposlenima koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja 2020. godine, omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.