Doneta je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini

Datum objave: 13-12-2019


Odlukom o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 87/2019, utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine i finansiranje Privredne komore Srbije u 2020. godini.

Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Visina članarine, za privredne subjekte, utvrđuje se prema veličini privrednog subjekta (na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu i poslovnih prihoda ostvarenih u 2018. godini), na sledeći način:

  • mikro pravna lica - u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  • mala pravna lica - u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  • srednja pravna lica - u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  • velika pravna lica - u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Pravna lica koja imaju poslovni prihod manji od 20 miliona dinara ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu u iznosu od 1.000,00 dinara mesečno.

Preduzetnici i zadruge koji ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 dinara mesečno.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Privredne komore Srbije.

Članarinu ne plaćaju novoosnovani privredni subjekti, godinu dana od dana osnivanja, kao ni privredni subjekti nad kojima je pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Odlukom su propisani slučajevi za koje privredni subjekti mogu ostvariti popust na članarinu.

Ova odluka se primenjuje od 1. januara 2020. godine.