Doneta je Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu

Datum objave: 18-05-2019


Uredbom o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS" broj 34/2019), izvršene su sledeće izmene:

- usklađivanje imena države "MK Republika Severna Makedonija" umesto dosadašnjeg naziva "MK Republika Makedonija" (u skladu sa zaključkom Vlade RS od 27. februara 2019. godine);

- ispravke skraćenica u koloni "Sporazumi o slobodnoj trgovini" i

- nomenklaturna usaglašavanja sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu.

Ova uredba stupa na snagu 25. maja 2019. godine,  a primenjuje se od 1. juna 2019. godine.