Doneti su novi podzakonski propisi iz oblasti računovodstva za NBS, banke, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje penzijskim fondovima i penzijske fondove

Datum objave: 07-07-2020


Na osnovu ovlašćenja iz člana 14. stav 2. tačka 3) novog Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/2019), Guverner Narodne banke Srbije doneo je nove podzakonske propise (odluke) iz oblasti računovodstva koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 93/2020:

1. Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije;

2. Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije;

3. Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za Narodnu banku Srbije;

4. Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke;

5. Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke;

6. Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke;

7. Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje;

8. Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje;

9. Odluka o sadržaju i formi statističkog izveštaja za društva za osiguranje;

10. Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga;

11. Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga;

12. Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga;

13. Odluku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

14. Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

15. Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove;

16. Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove;

17. Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove.

Navedene odluke stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuju se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.