DONETO JE UPUTSTVO ZA POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

Datum objave: 02-12-2015


Uprava za trezor je na svojoj internet stranici (www.trezor.gov.rs) objavila Uputstvo za povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije u 2015. godini na račun izvršenja budžeta Republike Srbije.

 

Skrećemo pažnju na sledeće:

 

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije dužni su da sredstva koja su im u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije preneta, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2015. godini, uplate na račun - Izvršenje budžeta Republike Srbije, broj 840-1620-21, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012 - u daljem tekstu: Pravilnik).

 

Rok za povraćaj sredstava je do 31. decembra 2015. godine.

 

Iznos neutrošenih sredstava iskazuje se na Obrascu SVS - Specifikacija vraćenih budžetskih sredstava, koji je propisan Pravilnikom i koji čini njegov sastavni deo.

 

Povraćaj neutrošenih sredstava se vrši direktnom korisniku budžetskih sredstava koji je administrativnim transferom preneo sredstva.

 

Obaveza indirektnog korisnika budžetskih sredstava je da sastavi obrazac SVS i pripremi naloge za prenos sredstava na račun - Izvršenje budžeta Republike Srbije, broj 840-1620-21, sa pravilnim unošenjem strukture elementa "poziv na broj odobrenja" po modelu 97.

 

U pozivu na broj odobrenja po modelu 97 potrebno je upisati jedinstveni broj direktnog budžetskog korisnika Republike Srbije koji je indirektnom korisniku, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, administrativnim transferom preneo sredstva.

 

Rokovi za dostavljanje obrazaca SVS:

- najkasnije do 10. januara 2016. godine indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije u obavezi su da dostave direktnom korisniku budžetskih sredstava Republike Srbije koji im je izvršio prenos sredstava, specifikaciju vraćenih sredstava u budžet Republike Srbije, na propisanom Obrascu SVS - Specifikacija vraćenih sredstava;

- najkasnije do 20. januara 2016. godine direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije vrše korekciju rashoda i izdataka u sistemu izvršenja budžeta.