Dopuna Pravilnika o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći

Datum objave: 01-06-2020


U Pravilniku o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći ("Službeni glasnik RS", br. 73/2020 i 76/2020, u daljem tekstu: Pravilnik) izvršena je dopuna koja se odnosi na ispunjenje uslova po pitanju važnosti lične karte.

Imajući u vidu da određeni broj građana nije imao ličnu kartu ili nije imao važeću ličnu kartu na dan 24. aprila 2020. godine (kada je Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 stupila na snagu), kao i da je u međuvremenu ispunio propisan uslov, dopunom ovog pravilnika omogućeno je da do 5. juna 2020. godine sistem prepozna sve koji su se prijavili za jednokratnu novčanu pomoć, sa važećom ličnom kartom.

Ova dopuna je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 78/2020, a stupila je na snagu 29. maja 2020. godine.