Dostavljanje predloga finansijskih planova korisnika sredstava budžeta Republike Srbije za 2024. godinu - do 6. septembra 2023. godine

Datum objave: 01-09-2023


Prema dopisu Ministarstva finansija Republike Srbije (RS) Broj: 000172513 2023 10520 003 001 011 002, od 28. avgusta 2023. godine, upućenom korisnicima budžeta Republike Srbije, rok za dostavljanje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, sa obrazloženjem je 6. septembar 2023. godine.

U dopisu je, takođe, navedeno da je Ministarstvo finansija RS započelo proces pripreme Nacrta zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, te je ovaj rok utvrđen u cilju sagledavanja fiskalnog prostora za sprovođenje novih mera i politika.

Potrebno je da direktni korisnici republičkog budžeta odnosno nosioci razdela, ovaj dopis proslede organima (upravama, inspektoratima i direkcijama) u svom sastavu.

Napominjemo da je prethodno, Uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, kao rok za dostavljanje predloga finansijskih planova bio utvrđen 15. septembar 2023. godine, o čemu smo pisali u časopisu Budžet broj 14/2023.