Dostavljanje rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike - paušalce za 2024. godinu

Datum objave: 25-01-2024


Poreska uprava RS na svom sajtu postavila je obaveštenje da će u periodu od 23. januara 2024. godine do 28. januara 2024. godine svim preduzetnicima - paušalcima dostaviti rešenje o utvrđenim poreskim obavezama za 2024. godinu u elektronskoj formi posredstvom portala ePorezi u okviru poreskog sandučeta.

Uz poresko rešenje preduzetnicima-paušalcima biće dostavljen izveštaj o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda, kao i primeri popunjenih uplatnica za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje sa QR kodom.

Rešenje se smatra dostavljenim danom postavljanja u poresko sanduče na portalu ePorezi.