Dostupna DEMO platforma novog Portala javnih nabavki

Datum objave: 16-06-2020


Od danas, 16.06.2020. godine, svim učesnicima u postupku javne nabavke je dostupna DEMO platforma novog Portala javnih nabavki (dalje: DEMO platforma).

Postavljena DEMO platforma omogućava da se učesnici u postupku javne nabavke upoznaju sa načinom rada i elementima Portala javnih nabavki i blagovremeno pripreme za primenu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/19), od 1. jula 2020. godine.

Internet adresa DEMO platforme je: https://portal-jn-demo-web.azurewebsites.net/

Detaljnije o radu Portala javnih nabavki možete se informisati u našem časopisu Pravnik kao i na seminarima i treninzima koje organizuje IPC.