Drugi rebalans budžeta Republike Srbije za 2021. godinu

Datum objave: 27-10-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 100/2021 objavljen je Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu koji stupa na snagu 27.10.2021. godine. Prema ovom, drugom po redu rebalansu budžeta Republike Srbije za tekuću godinu, ukupni budžetski prihodi iznose 1.488,5 milijardi dinara, a ukupni rashodi i izdaci iznose 1.792,95 milijardi dinara. U odnosu na prvi rebalans, fiskalni deficit je smanjen na 304,5 milijardi dinara, u najvećoj meri zbog značajno bolje realizacije prihoda i on sada iznosi 4,9 odsto BDP-a, umesto planiranih 6,9 odsto BDP-a. Sredstva će biti preusmerena u povećanje kapitalnih projekata.