E-fiskalizacija: Nove izmene podataka o načinu plaćanja koji se navodi na fiskalnom računu

Datum objave: 13-05-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 57/2022 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa,  u kojem su izvršene izmene koje se odnose na  podatak o način plaćanja, koji se obavezno navodi na fiskalnom računu.

Izvršenim izmenama vraćeno je prvobitno rešenje, pa u skladu sa tim,  obveznik fiskalizacije u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka:

 1. "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);
 2.  "instant plaćanje" - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;
 3.  "platna kartica" - ako se plaćanje vrši platnom karticom;
 4.  "ček" - ako se plaćanje vrši čekom;
 5. "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 6. "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 7.  "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Izuzetno, kod evidentiranja prometa usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, kod načina plaćanja moraju se koristiti isključivo sledeće opcije:

 1.  "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;
 2.  "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 3.  "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 4. "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Navedene izmene stupaju na snagu 13. maja 2022. godine.