ELEKTRONSKA FORMA DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA MIKRO PRAVNIH LICA ZA 2015. GODINU

Datum objave: 10-12-2015


Agencija za privredne registre (APR) je na svom web sajtu postavila sledeće obaveštenje:

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike da se finansijski izveštaji za 2015. godinu sastavljaju isključivo u elektronskoj formi i dostavljaju potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski sertifikat koji u Republici Srbiji izdaju sledeća sertifikaciona tela:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije,

Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija",

Privredna komora Srbije,

Halcom ad,

E - Smart Systems doo - ESS CA.

Procedure izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa možete pogledati na prethodnim linkovima.

APR će na svojoj internet stranici blagovremeno objaviti neophodna uputstva za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu.