Elektronska registracija privrednih društava od 17. maja 2023.

Datum objave: 16-05-2023


Podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre (dalje: APR), počev od 17. maja 2023. godine, vršiće se isključivo u elektronskoj formi, odnosno elektronski, putem posebne korisničke aplikacije (eRegistracija).

Počev od navedenog datuma neće više biti moguće podneti papirnu prijavu za osnivanje privrednog društva. Obavezna elektronska prijava registracije osnivanja odnosi se na sve pravne forme privrednog društva: društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), ortačko društvo (OD), komanditno društvo (KD) i akcionarsko društvo (AD).

Detaljnije o postupku i načinu registracije privrednog društva u elektronskoj formi možete se informisati u elektronskom paketu IPC.RAP i štampanom izdanju časopisa Pravnik.