Fiskalni račun u elektronskoj formi može se izdati i prilikom obavljanja prometa na malo putem samonaplatnih uređaja - automata

Datum objave: 29-01-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 10/2022 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa ("Službeni glasnik RS", br. 31/2021 i 99/2021, u daljem tekstu: Pravilnik).

Dopunom, koja je izvršena u članu 13. Pravilnika, obvezniku fiskalizacije koji obavlja promet na malo putem samonaplatnih uređaja - automata, omogućava se da fiskalni račun kupcu dobara, odnosno korisniku usluga može izdati i u elektronskoj formi preko elektronskog fiskalnog uređaja na kome se iskazuje hiperlink za verifikaciju, koji omogućava proveru fiskalnog računa, putem stalne internet veze, nezavisno od forme procesora fiskalnih računa.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 5. februara 2022. godine.