Fond za razvoj Republike Srbije počeo da prima zahteve za kredite koji su namenjeni privrednim subjektima iz oblasti turizma, ugostiteljstva i saobraćaja

Datum objave: 11-06-2020


Na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije (Fond) postavljeno je obaveštenje koje se odnosi na kredite za likvidnost i trajna obrtna sredstva za privredne subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i saobraćaja, koji su posebno pogođeni pandemijom COVID-19.

Naime, Fond je počeo da prima zahteve za kredite za likvidnost i trajna obrtna sredstva po posebnim uslovima za privredne subjekte iz navedenih sektora.Ovi krediti se odobravaju na period do pet godina, sa grejs periodom do dve godine, rokom otplate do tri godine i kamatnom stopom od 1% G (puštanje i vraćanje kredita u dinarima).

Maksimalan iznos kredita je:

  • Za preduzetnike i mikro pravna lica, do 20.000.000,00 dinara;
  • Za mala pravna lica, do 80.000.000,00 dinara;
  • Za srednja pravna lica, do 180.000.000,00 dinara.

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici će dostavljati različita sredstva obezbeđenja.

Zahtev se podnosi elektronski, a sve dodatne informacije možete dobiti direktno od Fonda.