Hitne ispravke SEF-a i novo (ažurirano) interno tehničko uputstvo

Datum objave: 30-05-2022


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) dato je:

 • Ažurirano interno tehničko uputstvo - verzija od 27. maja,
 • Ažurirana specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1,
 • SEF detalji nove hitne ispravke 2.3.

Kratak pregled hitnih ispravki SEF-a dajemo u nastavku:

 1. Dodat je podatak o JBKJS za pošiljaoca i primaoca na PDF-u
 2. Količina u detaljima fakture – dozvoljene su sada decimalne vrednosti
 3. Omogućeno da se preko API-a pošalje TaxTotal i bez TaxSubtotal
 4. Ispravljeno je prikazivanje datuma na PDF-u, ukoliko je vreme slanja posle 23:00
 5. Dodate informacije vezane za detalje PDV stavki kad se koristi API
 6. Omogućeno je knjižno odobrenje/zaduženje za fakturu koja je iskoristila ID sa prethodne otkazane fakture
 7. Omogućeno je slanje knjižnog zaduženja sa količinom većom od 9999
 8. Omogućen unos decimala kod procentualnih vrednosti popusta
 9. Omogućeno je ažuriranje kontakta kompanije u podešavanjima
 10. API poziv za vraćanje liste ID-a fakture proširen na sve statuse fakture
 11. Omogućeno otvaranja dokumenta u statusu "Slanje"
 12. Ažurirana rekapitulacija avansa na korisničkom interfejsu i PDF-u, ukoliko korisnik kreiranu fakturu kroz korisničkom interfejs pošalje putem API-a kao XML
 13. Omogućeno je da korisnik unese datum prometa iz prethodnog perioda kao datum početka osnova oslobađanja od PDV-a na korisničkom interfejsu.
 14. Izmene prikaza avansnog računa na PDF-u:
  • Promene na avansnom računu na PDF-u:
   • "Datum dospeća" izmenjen u "Datum avansne uplate"
   • "Ukupno za plaćanje" izmenjeno u "Iznos avansne uplate za PDV"
   • Uklonjeno: Umanjena osnovica - stopa 10%
   • Uklonjeno: Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%
   • Uklonjeno: Ukupno za uplatu:
 15. Omogućeno kreiranje fakture koja se referencira na avansnu fakturu iz prethodnog perioda ili nije u SEF-u
 16. Omogućena registracija više subjekata za poreske punomoćnike.

Opširnije o poslednjim izmenama, odnosno podešavanjima SEF-a možete pročitati u časopisima IPC-a, kao i u našoj elektronskoj bazi.