INDEKS POTROŠAČKIH CENA za DECEMBAR 2015. godine

Datum objave: 12-01-2016


Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2015. u odnosu na novembar 2015. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 101,5.