INDEKS POTROŠAČKIH CENA za JANUAR 2016. godine

Datum objave: 23-02-2016


Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2016. u odnosu na decembar 2015. iznosi 100,6. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2016. u odnosu na januar 2015. iznosi 102,4.