Inflacija (potrošačke cene) u maju 2020. godine iznosi -0,2%

Datum objave: 12-06-2020


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2020. godine, u odnosu na april 2020. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u maju 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 0,8%.

Za poslednjih mesec dana (period: april 2020. - maj 2020.) inflacija iznosi -0,2%.

Za poslednjih godinu dana (period: maj 2019. - maj 2020.) inflacija iznosi 0,7%.

Od početka godine (period: decembar 2019. - maj 2020.) inflacija iznosi 0,8%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2020. godine u odnosu na april 2020. godine iznosi 99,8.

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine iznosi 100,8.