INFORMACIJA O ZAMENI REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

Datum objave: 18-09-2015


Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je sledeća informacija:

Zamena redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Agencija za privredne registre (APR) je 18. septembra 2015. godine, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, a u skladu sa članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja, omogućila zamenu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. koji su javno objavljeni za privredna društva i preduzetnike.

Zamena redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za ostale grupe pravnih lica (finansijske institucije, druga pravna lica), kao i zamena dokumentacije za sve grupe pravnih lica, biće omogućena u narednom periodu, o čemu će obveznici biti naknadno obavešteni.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, broj 011 2023 350, kao i elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs.