Informacije o pregovorima za utvrđivanje minimalne zarade za 2021. godinu

Datum objave: 14-09-2020


Nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, održane 14. septembra 2020. godine saopšteno je da nije bilo konsenzusa socijalnih partnera o visini minimalne zarade u 2021. godini.

Resorni ministar za finansije izjavio je da je Vlada RS dala predlog da se minimalna zarada za 2021. godinu poveća za 6,6 odsto, što znači da će minimalna cena rada po radnom času biti povećana sa 172,54 dinara na 183,93 dinara (neto).

Podsećamo da se prema članu 112. Zakona o radu, minimalna cena rada utvrđuje odlukom Socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije, s tim da ako ovaj savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada doneće Vlada Republike Srbije u narednom roku od 15 dana.

Minimalna cena rada treba da se utvrdi u skladu sa Zakonom o radu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

O novom iznosu minimalne cene rada i obračunu minimalne zarade detaljno ćemo vas informisati nakon donošenja odluke, u časopisima REVIZOR broj 19 i BUDŽET broj 18.