INSTRUKCIJA ZA PREDLAGANJE PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA ZA PERIOD 2019-2021. GODINE

Datum objave: 27-02-2018


 

Ministarstvo finansija je dalo Instrukciju za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2019-2021. godine, koja obuhvata:

 

- Metodološki okvir za iskazivanje prioritetnih oblasti finansiranja za srednjoročni period 2019-2021;

- Prilog 1 - Planirana sredstva za plate;

- Prilog 2b - Obrazac KR - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta čija je realizacija u toku;

- Prilog 2c - Obrazac KF - Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta;

-  BIS - Korisničko uputstvo za rad u aplikaciji za pripremu budžeta.

 

Opširnije pogledati: www.mfin.gov.rs