IPC savetovanje za JAVNE NABAVKE na Zlatiboru od 2-5. jula - popust za prijave do 10. juna

Datum objave: 07-06-2024


Pozivamo vas na IPC višednevno savetovanje koje će se održati na Zlatiboru u periodu od 2. do 5. jula 2024. godine, a među aktuelnim temama iz oblasti javnih nabavki biće i:

  • Izmene Zakona o javnim nabavkama,
  • Ekološki aspekti u postupcima javnih nabavki,
  • Unošenje podataka u Registar ugovora,
  • Istraživanje tržišta predmeta javne nabavke,
  • Određivanje predmeta nabavke,
  • Praksa republičke komisije za zaštitu prava...

Detaljnije o savetovanju možete se informisati ovde.