Ističe rok za izradu akta o proceni rizika od katastrofa i plana zaštite od udesa

Datum objave: 16-05-2019


Dana 21. maja 2019. godine, ističe rok za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite od udesa.

Obavezu izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite od udesa uređuje Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018, dalje: Zakon),

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose: RS, AP, JLS, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja, privredna društva, zdravstvene ustanove, izuzev apoteka, predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava, kao i ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici, kao i druge privredne organizacije utvrđene članom 15. Zakona.

Plan zaštite od udesa izrađuju i donose: privredna društva i druga pravna lica koja obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama, kako bi se sprečio nastanak udesa i ograničio uticaj udesa na život i zdravlje ljudi, ekonomiju, ekologiju i društvenu stabilnost i životnu sredinu. Obavezu izrade plana zaštite od udesa imaju i privredna društva i druga pravna lica, koja se bave aktivnostima u objektima u kojima se vrši eksploatacija mineralnih sirovina i objektima u kojima se koriste ili skladište i odlažu radioaktivni i nuklearni materijali.