Izašao je iz štampe časopis Budžet br. 10

Datum objave: 23-05-2024


U ovom broju časopisa koji je izašao iz štampe 20. maja 2024. godine, detaljno obrađujemo aktuelne teme iz oblasti budžetskog poslovanja, a posebno skrećemo pažnju na tekstove koji se odnose na finansijsko planiranje i devizno poslovanje kod budžetskih korisnika.

Kao i u svakom broju časopisa, tako i u ovom, možete pročitati najnovija službena mišljenja koja su data od strane nadležnog ministarstva.

Sadržaj časopisa Budžet broj 10/2024 možete pogledati ovde.