Izašao je iz štampe IPC časopis Revizor br. 13

Datum objave: 26-06-2024


U svakom broju časopisa Revizor bavimo se najčešće postavljanim pitanjima sa kojima se svakodnevno suočavaju korisnici naših usluga. Neka od njih se odnose i na refundaciju fiskalnih računa i elektronsko evidentiranje PDV, o čemu detaljno pišemo u ovom broju časopisa.

Jedna od aktuelnih tema koju obrađujemo u okviru rubrike Zarade i drugi prihodi je obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora.

Takođe, u okviru dela Javna preduzeća možete pročitati detaljan tekst koji se odnosi na kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - jun 2024. godine čiji je rok 30. jul 2024. godine.

Kao i u svakom broju časopisa, tako i u ovom, možete pročitati najnovija službena mišljenja koja su data od strane nadležnog ministarstva.

Sadržaj časopisa Revizor broj 13/2024 možete pogledati ovde.