Izmena Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru

Datum objave: 30-04-2019


Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015, 85/2015 (US), 81/2016 (US) i 95/2018) Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS“, broj 29/2019) koja stupa na snagu 3. maja 2019. godine, a prema kojoj se menja maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme utvrđen Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018 i 102/2018).

 Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme, u sistemu državnih organa i sistemu javnih službi, je u:

  • ministarstvima, javnim službama i drugim organizacionim oblicima u njihovom delokrugu - delokrug: finansija  11.066 - 11.675
  • ministarstvima, javnim službama i drugim organizacionim oblicima u njihovom delokrugu - delokrug: poljoprivrede i zaštite životne sredine 2.976  - 3.000
  • ministarstvima, javnim službama i drugim organizacionim oblicima u njihovom delokrugu - delokrug: rudarstva i energetike 150 - 163
  • ministarstvima, javnim službama i drugim organizacionim oblicima u njihovom delokrugu - delokrug: pravde 15.682 - 15.735
  • ministarstvima, javnim službama i drugim organizacionim oblicima u njihovom delokrugu - delokrug: državne uprave i lokalne samouprave 420  - 444

Takođe menja se broj izvršioca u višim sudovima, osnovnim sudovima, prekršajnim sudovima, u višim javnim tužilaštvima, osnovnim javnim tužilaštvima, kao i kod pojedinih korisnika iz delatnosti nauke.

Opširnije o ovome pročitajte u narednim časopisima Budžet i Pravnik, kao i u elektronskoj bazi IPC.