Izmena Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Datum objave: 10-11-2018


Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku,  a koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 86/2018. godine i stupa na snagu 17.11.2018. godine.

Izvršene izmene odnose se na izmene u popunjavanju jedinstvene carinske isprave (JCI) kao i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Detaljnija objašnjenja o primeni navedenih odluka daćemo u časopisu "Revizor".