Izmena Uredbe o kriterijumima za paušalno oporezivanje preduzetnika - advokata

Datum objave: 28-09-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 69/2019 objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti čije odredbe stupaju na snagu 28.9.2019. godine.

Ovom uredbom izvršena je izmena u članu 6v Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018) tako da se preduzetnicima - advokatima paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2019. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Za preduzetnike - advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016, 2017, 2018. ili 2019. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda na navedeni način.