Izmene i dopuna Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

Datum objave: 16-04-2020


U Odluci o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme ("Službeni glasnik RS", br. 35/2020 i 55/2020), izvršena je NOVA izmena kojom se brašno od pšenice isključuje iz grupe proizvoda na koje se primenjuje ograničenje cena, ali se ovaj proizvod dodaje grupi proizvoda sa ograničenom maržom, tako da ne prelaze nivo marže na dan 5. mart 2020. godine.

Ova odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 57/2020, a stupila je na snagu 16. aprila 2020. godine.