Izmene i dopuna Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Datum objave: 19-01-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 3/2019 od 18. januara 2019. godine objavljen je:

Pravilnik o izmenama i dopuni  Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Izmene i dopuna u Pravilniku izvršene su u Prilogu 8. koji se odnosi na  Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 19. januara 2019. godine.