Izmene i dopune Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora

Datum objave: 05-01-2023


Izmene i dopune do sada važećih normi Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", broj 50/2019) izvršene su uz novodonete i izmenjene i dopunjene propise iz oblasti budžetskog sistema (trezorsko poslovanje, budžetsko računovodstvo, sistem izvršenja republičkog budžeta, i dr.), a radi dalje reforme/unapređenja javnih finansija Republike Srbije.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 143/2022, sa primenom od 6. januara 2023. godine.

Podsećamo da je ovim pravilnikom propisan Plan podračuna KRT na kojima se vode dinarska i devizna sredstva korisnika javnih sredstava kao i pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju platne transakcije i vode se kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor.

Plan podračuna koji je menjan ovom prilikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u časopisu Budžet br. 5/2023 (koji je u pripremi) kao i u elektronskim paketima IPC-a.