Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Datum objave: 04-01-2023


Izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", broj 144/2022) izvršene su izmene i dopune u okviru klase 400000 - Tekući rashodi i klase 700000 - Tekući prihodi, i to:

  • u okviru kategorije 470000 - Socijalno osiguranje i socijalna zaštita dodaje je novi subanalitički konto "472312 - Naknade iz budžeta za učešće u izgradnji, odnosno kupovini porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta".
  • u okviru kategorije 740000 - Drugi prihodi dodaje se novi subanalitički konto "741526 - Sredstva od davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u nepoljoprivredne svrhe", kao i novi subanalitički konto "742318 - Prihodi koje ostvaruje Srpska akademija nauka i umetnosti"
  • izmenjen je opis subanalitičkog konta 743927 - "Novčana kazna na osnovu prekršajnog naloga po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja" (Novčana kazna u fiksnom iznosu na osnovu prekršajnog naloga po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti).

Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem stupaju na snagu 31.12.2022. godine, izuzev dopune u kategoriji 740000 - Drugi prihodi, koja se primenjuje od 1. januara 2023. godine.