IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM (

Datum objave: 17-03-2018


Izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS“, broj 20/2018) izvršene su izmene i dopune opisa sintetičkog konta 241100 - Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata i sintetičkog konta 441100 - Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti.

 

S tim u vezi u Prilogu 2 – Kontni plan menja se opis analitičkog konta 241110 i opis subanalitičkih konta 241111 i 241112. Takođe, u klasi 400000 – Tekući rashodi menja se opis analitičkog konta 441110 i opis analitičkog konta 441120.

 

U Prilogu 2 – Kontni plan, u okviru klase 400000 dodaju se dva nova subanalitička konta:

"441112 – Diskonti na domaće kratkoročne hartije od vrednosti".

"441122 – Diskonti na domaće dugoročne hartije od vrednosti", a u klasi 600000 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, po tom osnovu brišu se subanalitička konta:

"611122 - Diskonti na domaće dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija

612122 - Diskonti na dugoročne hartije od vrednosti, izuzev akcija, emitovane na inostranom finansijskom tržištu".

 

Izmene i dopune ovog Pravilnima stupaju na snagu 24. marta 2018. godine.

Detaljnije o svim izmenama i dopunama Pravilnika možete se informisati od 20. marta u elektronskom paketu IPC.FiP online aplikaciji ipcpropisi.rs, odnosno od 26. marta u štampanom izdanju časopisa Budžet br. 8,