Izmene i dopune Pravilnika o ugovaranju sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu

Datum objave: 06-01-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 143/2022, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu. Pravilnik je stupio na snagu 30. decembra 2022. godine. Ovim pravilnikom izvršene su izmene i dopune koje su od uticaja na konačan obračun davaoca zdravstvenih usluga sa RFZO za 2022. godinu, i nadalje - na izradu godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) zdravstvenih ustanova, kao i konsolidaciju ovih ustanova sa RFZO za 2022. godinu, u skladu sa relevantnim propisima.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u časopisu Budžet br. 5/2023 (koji je u pripremi) kao i u elektronskim paketima IPC-a.