Izmene pravilnika iz oblasti akciza

Datum objave: 24-10-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 75/2019 objavljeni su:

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju.

Pravilnici stupaju na snagu 24. oktobra 2019. godine.

O novinama koje donose navedeni pravilnici detaljno se možete informisati u narednom broju časopisa Revizor, kao i IPC elektronskim paketima.