Izmene pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem

Datum objave: 03-10-2023


U "Službenom glasniku RS", br. 83/2023 od 29. septembra 2023. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (u daljem tekstu: Pravilnik). Ovaj pravilnik je donet radi evidentiranja akciza koje su bile predmet poslednjih izmena i dopuna zakona kojim su uređne akcize, odnosno Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 75/2023).

Pravilnik je stupio na snagu 1. oktobra 2023. godine, sa primenom jednog dela normi od tog datuma, dok se drugi deo primenjuje od 1. januara 2024. godine. 

O sadržaju ovog propisa detaljnije se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP.