Izmene Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Datum objave: 06-03-2019


Izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS“, broj 14/2019) koje stupaju na snagu 14. marta 2019. godine izvršene su izmene i dopune u okviru Priloga 2 – Kontni plan.

Navedene izmene i dopune izvršene su u okviru klase 700000 – Tekući prihodi, a odnose se na promene opisa pojedinih konta, kao i dodavanje novog subanalitičkog konta: 711196 – Porez na prihode ostvarene po osnovu obavljanja sezonskih poslova, saglasno članu 16. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisu Budžet 7/2019 (štampana izdanja).