Izmene pravilnika o uplatnim računima javnih prihoda

Datum objave: 03-10-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 83/2023 od 29. septembra 2023. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnikom su izvršene promene u smislu dodavanja novih računa i promene naziva postojećih uplatnih računa javnih prihoda na koje se uplaćuju pojedine akcize propisane odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 75/2023).

Pravilnik je stupio na snagu 1. oktobra 2023. godine, sa primenom jednog dela normi od tog datuma, dok se drugi deo primenjuje od 1. januara 2024. godine. 

O sadržaju i primeni ovog propisa detaljnije se možete informisati u časopisu BUDŽET broj 18, kao i elektronskom paketu IPC.FiP.