Izmene Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Datum objave: 06-03-2019


Izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, broj 14/2019) koje stupaju na snagu 14. marta 2019. godine izvršene su izmene i dopune opisa pojedinih rednih brojeva, kao i dodavanje novog rednog broja 27a kojim se predviđa novi račun za uplatu javnih prihoda, i to: 840-711196-843 – 65 - Porez na prihode ostvarene po osnovu obavljanja sezonskih poslova saglasno članu 16. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Detaljnije o izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisu Budžet 7/2019 (štampana izdanja).