IZMENE PROPISA O PRIMANJIMA I UTVRĐIVANJU POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ZAPOSLENIH U MF - PORESKA UPRAVA

Datum objave: 21-11-2017


 

1. U "Službenom glasniku RS", broj 101/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava koji je stupio na snagu 18.11.2017. godine, kojim su utvrđeni dodatni koeficijenti za određene poslove zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava.

 

2. U "Službenom glasniku RS", broj 102/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava koji stupa na snagu 23. novembra 2017. godine.

 

Ovim pravilnikom su izvršene izmene u vezi sa utvrđivanjem radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava.


Posebno se utvrđuju radna mesta na kojima se staž osiguranja od 12 meseci računa kao 16 meseci, kao i radna mesta na kojima se staž osiguranja od 12 meseci računa kao 15 meseci. 

 

O ovim novinama biće dat tekst u časopisu BUDŽET broj 23/2017.