Izmene u načinu utvrđivanja zaključne ocene

Datum objave: 24-04-2020


Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je pravilnike kojima je propisao način utvrđivanja zaključne ocene u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.

Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj 59/2020) učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa drugi strani jezik u toku polugodišta, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta ukoliko je nedeljni fond obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas, ne može da se utvrdi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.

Na osnovu Pravilnika o izmenama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj 59/2020) učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa u toku polugodišta ne može se utvrditi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta. Izuzetno, ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta i izbornog programa jedan čas, učeniku se može utvrditi zaključna ocena ako je ocenjen najmanje dva puta u polugodištu ili manje, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.

Pravilnici stupaju na snagu 30. aprila 2020. godine.