Izmene Uredbe o kriterijumima za paušalno oporezivanje preduzetnika - advokata

Datum objave: 09-11-2018


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 8.11.2018. godine donela Uredbu o izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Ovom uredbom izvršena je izmena u članu 6v Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 65/2001, ... i 98/2017), tako da se preduzetnicima - advokatima paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2018. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Za preduzetnike - advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016, 2017. ili 2018. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda na navedeni način.