Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Datum objave: 09-11-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 80/2019 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza čije odredbe stupaju na snagu 16. novembra 2019. godine.

Izmene navedenog pravilnika izvršene su radi usklađivanja sa poslednjim izmenama Zakona o PDV i odnose se na bliže uređivanje postupka za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za:

- promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes i

- promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe.

Pored navedenog, propisan je i novi Obrazac ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV.

O svim novinama koje donose navedeni pravilnik detaljno se možete informisati u časopisima Revizor broj 24 i Budžet broj 24, kao i IPC elektronskim paketima.