Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa preduzetnika (primenjuje se na sastavljanje poreskog bilansa za 2019. godinu)

Datum objave: 07-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 52/2020 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), koji stupa na snagu 8. aprila 2020. godine.

Navedenim pravilnikom propisani su novi obrasci PB 2, PK 2 i SU 1. Broj pozicija u obrascima je ostao nepromenjen, ali je izmenjen sadržaj određenih pozicija.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. U skladu sa navedenim, odredbe ovog pravilnika primenjuju se na sastavljanje poreskog bilansa na Obrascu PB 2 za 2019. godinu koji su obveznici dužni da, uz poresku prijavu, dostave Poreskoj upravi najkasnije do 15. aprila 2020. godine.

Detaljnije o novinama koje donosi Pravilnik možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i časopisu Revizor broj 10/2020.