IZMENJEN JE PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV

Datum objave: 23-06-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 48/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, koji stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

 

Izvršenom izmenom u članu 5a Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Službeni glasnik RS", br. 108/2004, 130/2004 (ispr.), 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015 i 109/2016) uređeno je da se oporezivanje potpune i dopunske smeše za ishranu stoke u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, oporezuje po posebnoj stopi PDV od 10%, čime je izvršeno usaglašavanje člana 5a ovog pravilnika sa poslednjim izmenama Zakona o PDV.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 23. juna u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno od 26. juna u časopisu Revizor br. 14 (štampano izdanje).