Izmenjen način rada Poreske uprave za vreme vanrednog stanja

Datum objave: 19-03-2020


Poreska uprava Republike Srbije (dalje: Poreska uprava), na svom sajtu objavila je način rada i komuniciranja za vreme vanrednog stanja.

Poreska uprava savetuje korišćenje elektronskih servisa ePorezi, zatim elektronskog načina komuniciranja putem mejla, kao i korišćenje usluga Kontakt centra umesto poseta organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Za vreme vanrednog stanja portal ePorezi radiće nesmetano, što znači da će poreski obveznici nesmetano moći da predaju elektronski potpisane obrasce poreskih prijava, prate status poslatih prijava, izvrše uvid u stanje na računima i dobiju e-uverenja.

Takođe, Poreska uprava, otvorila je i posebne mejl adrese za komunikaciju sa poreskim obveznicima. Putem novootvorenih mejl adresa poreski obveznici će podnositi podneske elektronskim putem.

Ukoliko, kod poreskog obveznika postoji potreba za neposredno podnošenje podneska, radiće četiri pisarnice Poreske uprave i to:

Beograd - Pisarnica Poreske uprave u Beogradu, ul. Despota Stefana 118;

Novi Sad - Pisarnica Poreske uprave u Novom Sadu, ul. Modene 7;

Kragujevac - Pisarnica Poreske uprave u Kragujevcu, 27. marta 14 i

Niš - Pisarnica Poreske uprave u Nišu, ul. Nikole Pašića 24.

Spiskove mejl adresa za prijem podnesaka možete pogledati na http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6205/spisak-elektronskih-adresa-za-prijem-podnesaka-elektronskim-putem.html