IZMENJENA JE ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NBS

Datum objave: 02-12-2017


 

U "Službenom glasniku RS", broj 108/2017 objavljena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije. Odluku je donela guvernerka Narodne banke Srbije.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 

Narodna banka Srbije je dužna da promete s računa iz Kontnog okvira za Narodnu banku Srbije, koji je sastavni deo Odluke, preknjiži na račune iz ove odluke - sa stanjem na dan 1. januara 2018. godine.

 

Glavne promene u Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za Narodnu banku Srbije proizašle su zbog započinjanja sa primenom MSFI 9 Finansijski instrumenti.

 

Osim toga, urađena su i određena poboljšanja i usklađivanje terminologije sa prevodom MSFI (na primer, umesto termina "nematerijalnih ulaganja" upotrebljava se termin "nematerijalna imovina").