Izmenjene su Smernice za izradu godišnjeg i trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća

Datum objave: 29-11-2023


Uredbom o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS", broj 104/2023) koja je stupila na snagu 25. novembra 2023. godine u Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, dodata je nova alineja u stavu 4. tačka 6, kojom je definisano da se zarada zaposlenih čija bi osnovna zarada nakon uvećanja od 10% bila niža od minimalne zarade, uvećava do minimalne zarade, a da se zarada ostalih zaposlenih može uvećati za najviše 10%.

Takođe, data je mogućnost da autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, pored smernica datih od strane Vlade Republike Srbije, mogu predložiti i druge smernice koje su od značaja za poslovanje javnih preduzeća, odnosno drugačije smernice u pogledu rashoda za zarade zaposlenih, uz ograničenje da se prosečna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvrćati više od procentualnog uvećanje minimalne cene rada.